ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เว็บไซต์อื่น
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและรายงานการศึกษา
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สาระบทความ
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติตัวชี้วัด เขต - สผม.
การประมูลระบบ_e_Auction

You are the visitor No.
1,911,331
since 13th December 2001Untitled Document
ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายโครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมือง


ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ปี


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 
ประชาสัมพันธ์ลงรายละเอียดการจ้างเหมาพิมพ์รายงานตามโครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
1 ข่าวประชาสัมพันธ์
  "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ลงรายละเอียดการจ้างเหมาพิมพ์รายงานตามโครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 " ข่าวใหม่
(ปรับปรุง20/11/58)
  "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนยื่นความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย" ข่าวใหม่
(ปรับปรุง16/11/58)
  "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตราการฯ" ข่าวใหม่
(ปรับปรุง 9/11/58)
  "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร" ข่าวใหม่
(ปรับปรุง 6/11/58)
  "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ร่าง เอกสารการประมูลซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่และภาพ 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" ข่าวใหม่
(ปรับปรุง 29/10/58)
  "สำนักผังเมืองปรับปรุงจุดให้บริการประชาชน (One Stop Service)"
(ปรับปรุง 22/10/58)
1 "สำนักผังเมืองจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักผังเมือง"
(ปรับปรุง 9/09/58)
1 "โครงการให้บริการที่ดีที่สุดของสำนักผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘"
(ปรับปรุง 4/09/58)
1 "สำนักผังเมือง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day"
(ปรับปรุง 13/08/58)
1 "สำนักผังเมืองเชิญร่วมกิจกรรม Green Rally in the Park "กรีนแรลลี่ ... เพื่อเมืองสีเขียว"
(ปรับปรุง 17/07/58)
1 "ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ สังกัดสำนักผังเมือง (ครั้งที่ 1/2558)
(ปรับปรุง 7/07/58)
1 "ประชาสัมพันธ์ร่าง โครงการ ประมูจ้างเหมาซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" (ครั้งที่ 1)
(ปรับปรุง 16/06/58)
1 "นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เข้ารับรางวัล CPIJ Ishikawa Award
จากสภาบันการผังเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่น (CPIJ)"
(ปรับปรุง 25/05/58)
1 "ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2558 "ตำแหน่ง นักผังเมืองปฎิบัติการ"
(ปรับปรุง 22/05/58)
1 "สำนักผังเมือง ดำเนินกิจกรรมบริการประชาชนเชิงรุก เดินสาย Road Show One Stop Service
(ปรับปรุง 23/04/58)
1 "สำนักผังเมือง ได้ร่วมการสนทนาระดับนานาชาติ เรื่อง การเชื่อมโยงชุมชนเมือง (An International Dialogue on Urban Nexus)"
(ปรับปรุง 23/03/58)
1 "ประชาสัมพันธ์ร่าง TOR โครงการประมูลจ้างเหมางานทาสีป้อมพระสุเมรุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
(ปรับปรุง 2/03/58)
1 "สำนักผังเมืองร่วมจัดกิจกรรม กทม. ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมคืนความงดงามอาคารเก่าแก่ย่านเสาชิงช้า"
(ปรับปรุง 17/02/58)
1 "สำนักผังเมืองรับสมัคร นักผังเมือง 2 ตำแหน่ง"
(ปรับปรุง 11/02/58)
1 "สำนักผังเมืองเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ"
(ปรับปรุง 7/01/58)
1 "สำนักผังเมืองจัดทำสารคดีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 21/12/57)
1 "สำนักผังเมืองจัดทำจุด ONE STOP SERVICE"
(ปรับปรุง 21/12/57)
1 "สผม. จัดประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจัดรูปที่ดิน"
(ปรับปรุง 21/11/57)
1 "สำนักผังเมืองออกอากาศโครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ"
(ปรับปรุง 13/11/57)
1 "สำนักผังเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำของแผ่นดิน"
(ปรับปรุง 24/10/57)
1 "JICA ประสานนำการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ไปเผยแพร่เป็นภาษาดารี "
(ปรับปรุง 24/10/57)
1

"สำนักผังเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการดำเนิการของโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปันระดับสะพานในกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 6/10/57)

1 "สำนักผังเมืองเตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านมรดกวัฒนธรรม"
(ปรับปรุง 16/09/57)
1 "สำนักผังเมืองดูงานบริษัทบางจาก ."
(ปรับปรุง 2/09/57)
1 "สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมวันแม่."
(ปรับปรุง 15/08/57)
1 "JICA นำผู้อบรมหลักสูตรการจัดรูปที่ดินฯ จาก 8 ประเทศ เข้าดูงานจัดรูปที่ดิน กทม."
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 1/07/57)
1 รับฟรีกฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 2556 ที่สำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 สำนักผังเมืองยินดีให้ความรู้และต้อนรับผู้สนใจศึกษาดูงานผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 26/05/57)
1 สำนักผังเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการสำรวจวางผังเมือง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา
(ปรับปรุง 8/04/57)
1 สมาคมการผังเมืองไทย เชิญร่วมประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2/2557 เรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว 18-20 มิถุนายน 2557 ณ.ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ปรับปรุง 20/03/57)
1 สำนักเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย
(ปรับปรุง 13/03/57)
1 สภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 รายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนน ตามแนวผังเมือง ช. 2 จากถนนเกษตรนวมินทร์ ถึง ถนนสุขุมวิท 103
(ปรับปรุง 2/01/57)
   
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารประเภทป้ายฯ ใช้บังคับ 24 มีนาคม 2549

1

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหลวงแพ่ง
ทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง   ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ ริมถนนสายเชื่อมระหว่าง ถนนสาธุประดิษฐ์ กับถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฟาก มีผลใช้บังคับวันที่ 15 ก.ค.2548


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง (ค้าปลีกค้าส่ง)   ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2548
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2547
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ

ประกาศสอบ/ประกวดราคา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 85 รายการ (ปรับปรุง 30/มิ.ย./58)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 52 รายการ (ปรับปรุง 17/มิ.ย./58)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ (ครั้งที่ 3) (ปรับปรุง 23/เม.ย./58)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งนักผังเมือง ปฏิบัติการ(ปรับปรุงวันที่ 7/ก.ค./58)
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันเวลาสถานที่คัด เลือกและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญสังกัด สำนักผังเมือง ครั้งที่1 ภาคความรู้ความ สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง "นักผังเมืองปฎิบัติการ"(ปรับปรุงวันที่ 26/พ.ค./58)
-ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดร่างTORโครงการ ประมูลจ้างเหมางานทาสีป้อมพระสุเมรุด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงวันที่ 29/เม.ย./58)
-ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดร่างTORโครงการประมูล จ้าง เหมางาน ทาสีป้อมพระสุเมรุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงวันที่ 2/มี.ค./58)
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักผังเมือง(ครั้งที่ 1/2558)(ปรับปรุงวันที่ 11/ก.พ./58)
-ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทโครงข่าย พื้นท ี่สีเขียว ในเขตกรุงเทพมหานครและราคากลาง (ปรับปรุงวันที่ 6 มกราคม 2558)
-ประกาศสำนักผังเมืองเรื่องขอส่งร่างขอบเขตของงาน (Term-of-Reference:TOR)และร่างเอกสารการประมูลโครงการซ่อมแซม และ บูรณะโบราณในเขตกรุงเทพมหานคร(รายการงานซ่อมซุ้ม ประูตูแพร่ง สรรพศาสตร์ ์และป้อมป้องปัจจามิตร) (ปรับปรุง 16/10/57)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวใหม่ประกาศสำนักผังเมืองเรื่องขอส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประมูลซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเชิง แผนที่และภาพ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุง 20/พ.ย../58
)
ข่าวใหม่สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนยื่นความ จำนงเข้ารับการ คัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนด แนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
(ปรับปรุง16/พ.ย../58
)
ข่าวใหม่โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความ เหมาะสมของ มาตราการตามผังเมืองรวมเพื่อเสริมการพัฒนาในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ชั้นในและ กรุงเทพฯชั้นกลาง
(ปรับปรุง 9/พ.ย../58
)
ข่าวใหม่โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากำหนด แนวทาง ปรับปรุง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง ประเภทใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 6/พ.ย../58
)
ข่าวใหม่ประชาสัมพันธ์ร่างเอกสารการประมูลซื้อ ระบบจัดเก็บ ข้อมูลเชิง แผนที่และภาพ 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุง29/ต.ค../58
)
ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 6/ต.ค../58
)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์ ์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ
(ปรับปรุง 6/ต.ค../58
)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ขนาด A0 1 เครื่อง
(ปรับปรุง 5/ต.ค../58
)
ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย
(ปรับปรุง 2/ต.ค../58
)
ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์ ์สำหรับโปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ
(ปรับปรุง 2/ต.ค../58
)
ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโปรแรมภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 ชุด
(ปรับปรุง 1/ต.ค../58
)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ เครื่องรับอากาศ
(ปรับปรุง 22/ก.ย./58
)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลและรางน้ำ อาคารสำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 9/ก.ย./58
)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุหลังคา อาคาร ๑ และอาคาร ๒ สำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 18/ส.ค./58
)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุง 13/ก.ค./58
)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดิน
(ปรับปรุง 11/มิ.ย./58
)
รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)ค่าจ้างเหมาทาสี ป้อมพระสุเมรุ และราคากลาง
(ปรับปรุง 27/พ.ค./58
)
รายละเอียดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูล ด้านผังเมือง
(ปรับปรุง 14/พ.ค./58
)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านผังเมือง
(ปรับปรุง 14/พ.ค./58
)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการ คัดเลือกให้เหลือ น้อยราย โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจวางผังออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงานผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ปรับปรุง 27/เม.ย./58
)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 รายการ
(ปรับปรุง 16/เม.ย./58)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมประเมินผล ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
(ปรับปรุง 23/มี.ค./58)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ
(ปรับปรุง 10/ก.พ./58)
ภาพข่าว

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

สำนักผังเมืองนำเจ้าหน้าที่รณรงค์ รวมพลังคนกรุงเทพมหานครป้องกันโรคไข้เลือดออก

(ปรับปรุงวันที่ 20/พ.ย./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

สำนักผังเมืองร่วมทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานครตรวจพื้นที่บริเวณคลองโอ่งอ่าง

(ปรับปรุงวันที่ 18/พ.ย./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

สำนักผังเมืองร่วมกับสำนักยยุทธศาสตร์และประเมินผล วางแผนจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

(ปรับปรุงวันที่ 16/พ.ย./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

สำนักผังเมืองร่วมหารือกับการไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

(ปรับปรุงวันที่ 16/พ.ย./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

สำนักผังเมืองร่วมตรวจพื้นที่การรื้อย้ายบริเวณคลองโอ่งอ่าง (สะพานเหล็ก)

(ปรับปรุงวันที่ 11/พ.ย./58)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 29 ตุลาคม 2558

สำนักผังเมือง จัดงานนำเสนอผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟู ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องฯ

(ปรับปรุงวันที่ 30 /ต.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2558

สำนักผังเมือง เปิดบ้านตอนรับคณะอนุกรรมการผัีงเมืองฯ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

(ปรับปรุงวันที่ 26 /ต.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 21 ตุลาคม 2558

สำนักผังเมือ ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง (สะพานเหล็ก)

(ปรับปรุงวันที่ 21 /ต.ค./58)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 ตุลาคม 2558

สำนักผังเมือ เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ คณะที่ 1

(ปรับปรุงวันที่ 12 /ต.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 ตุลาคม 2558

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธาน

จัดทำแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขต กทม. ครั้งที่ 1

(ปรับปรุงวันที่ 8 /ต.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 กันยายน 2558

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานจัดงานจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558

(ปรับปรุงวันที่ 25 /ก.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 กันยายน 2558

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักผังเมืองร่วมกิจกรรม ฟุตบอลนัดพิเศษ "สัญญา เกมส์"

(ปรับปรุงวันที่ 25 /ก.ย./58

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 กันยายน 2558

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในสำนักผังเมือง

(ปรับปรุงวันที่ 25 /ก.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 22 กันยายน 2558

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารสำนักผังเมืองร่วมแสดงความยินดีและอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 23 /ก.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 18 กันยายน 2558

สำนักผังเมืองจัดอบรมเรื่อง Internet of Things

(ปรับปรุงวันที่ 22 /ก.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 กันยายน 2558

สำนักผังเมืองร่วมแถลงสรุปผล โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 10 /ก.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 18 กันยายน 2558

สำนักผังเมืองจัดบรรยายเรื่องเทคโนโลยีแผนที่ Online เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 22 /ก.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 กันยายน 2558

สำนักผังเมืองจัดบรรยาย การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(ปรับปรุงวันที่ 10 /ก.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 กันยายน 2558

สำนักผังเมืองเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์

(ปรับปรุงวันที่ 7 /ก.ย./58)

 


 


 

(ปรับปรุง 12/พ.ย./2558)

(ปรับปรุง 18/พ.ย./2558)1

 


ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2(ปรับปรุง 16 ก.ย. 58)หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)