ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาเมือง Urban Green
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เว็บไซต์อื่น
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและรายงานการศึกษา
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สาระบทความ
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติตัวชี้วัด เขต - สผม.
การประมูลระบบ_e_Auction

You are the visitor No.
1,707,183
since 13th December 2001Untitled Document
ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายโครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมือง


ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ปี


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 
Untitled Document

(ปรับปรุง 19/08/57)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 "สำนักผังเมืองเตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านมรดกวัฒนธรรม"
(ปรับปรุง 16/09/57) 1
1 "สำนักผังเมืองดูงานบริษัทบางจาก ."
(ปรับปรุง 2/09/57) 1
1 "สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมวันแม่."
(ปรับปรุง 15/08/57)
1 "JICA นำผู้อบรมหลักสูตรการจัดรูปที่ดินฯ จาก 8 ประเทศ เข้าดูงานจัดรูปที่ดิน กทม."
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 1/07/57)
1 รับฟรีกฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 2556 ที่สำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 สำนักผังเมืองยินดีให้ความรู้และต้อนรับผู้สนใจศึกษาดูงานผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 26/05/57)
1 สำนักผังเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการสำรวจวางผังเมือง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา
(ปรับปรุง 8/04/57)
1 สมาคมการผังเมืองไทย เชิญร่วมประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2/2557 เรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว 18-20 มิถุนายน 2557 ณ.ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ปรับปรุง 20/03/57)
1 สำนักเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย
(ปรับปรุง 13/03/57)
1 สภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 รายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนน ตามแนวผังเมือง ช. 2 จากถนนเกษตรนวมินทร์ ถึง ถนนสุขุมวิท 103
(ปรับปรุง 2/01/57)
1 รายละเอียดขอบเขตการจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 5
(เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร กับอำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)
(ปรับปรุง 20/11/56)
1 "สผม. จัดระดมความคิดเห็นหามาตราการและแนวทางส่งเสริมการดำเนินการจัดรูปที่ดินในกรุงเทพมหานคร" (ปรับปรุง 20/08/56)
1 "ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทางเว็บไซต์ สผม." (ปรับปรุง 19/07/56)
1 "สำนักผังเมือง เตรียมปักแนวเขตระหว่าง กรุงเทพฯ กับ สมุทรสาคร ระยะที่ 4" (ปรับปรุง 17/07/56)
1 "ผังเมืองใหม่มีผู้สนใจผังสีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด" (ปรับปรุง 22/06/56)
1 "กรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือการทางพิเศษฯ พัฒนาพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง" (ปรับปรุง 8/06/56)
1 "สำนักผังเมือง พร้อมให้บริการข้อมูลผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่" (ปรับปรุง 17/05/56)
1 "สำนักผังเมือง เตรียมซักซ้อมความเข้าใจในผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่" (ปรับปรุง 26/04/56)
1 "สำนักผังเมือง จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม" (ปรับปรุง 24/04/56)
1 ุ"เว็บไซต์ สำนักผังเมือง พร้อมให้บริการแผนที่ GIS 2 มิติ และ 3 มิติ" (ปรับปรุง 10/04/56)
1 กรุงเทพมหานครได้จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)
1 รายละเอียดขอบเขตการจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 4 (เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กับอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร)
1 สำนักผังเมือง ประชุมเพื่อพิจรณาผังจัดรูปที่ดินใหม่โครงการฯ สวนหลวง ร.9
1 สำนักผังเมือง สำรวจและปักหลักแนวเขตระหว่าง กรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการและสมุทรสาคร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารประเภทป้ายฯ ใช้บังคับ 24 มีนาคม 2549

1

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหลวงแพ่ง
ทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง   ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ ริมถนนสายเชื่อมระหว่าง ถนนสาธุประดิษฐ์ กับถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฟาก มีผลใช้บังคับวันที่ 15 ก.ค.2548


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง (ค้าปลีกค้าส่ง)   ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2548
การศึกษาศูนย์ชุมชนลาดกระบังโดย JICA
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2547
 การซ่อมแซมบูรณะเสาชิงช้า Giant Swing  
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544

ประกาศขายทอดตลาด
ประกา
ประกาศสอบ/ประกวดราคา

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ กำหนดสู้ราคา 4 ก.ย. 2557 (ปรับปรุง20/08/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 40 รายการ กำหนดสู้ราคา 5 มิ.ย. 2557 (ปรับปรุง22/05/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8 รายการ กำหนดสู้ราคา 4 มิ.ย. 2557 (ปรับปรุง21/05/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 17 รายการ กำหนดสู้ราคา 3 มิ.ย. 2557 (ปรับปรุง 21/05/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 53 รายการ ขอรายละเอียด 9- 11 เม.ย. 2557 (ปรับปรุง3/04/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 65 รายการ ขอรายละเอียด 1- 18 เม.ย. 2557 (ปรับปรุง 3/04/57)

- ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 74 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาดในที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.

-ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น.

-ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
จำนวน 46 รายการ

-ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันอังคารที่
13 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น.

-ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 74 รายการ

 

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ(ปรับปรุง 3/09/57)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ปรับปรุง 29/08/57)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับอากาศ (ปรับปรุง 28/08/57)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุง 27/08/57)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ปรับปรุง 22/08/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดิน (ปรับปรุง 2/07/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคา จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีสำนักผังเมือง (ปรับปรุง 27/06/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกของชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง 2/06/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและบูรณะโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (รายการงานซ่อมสะพานหก สะพานปีกุน สะพานพระรูป สะพานถ้วย และสะพานงา) (ปรับปรุง 18/03/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคา จ้างพิมพ์แผนที่กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง 18/02/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งหลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ปรับปรุง 17/12/56)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ปรับปรุง 13/12/56)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง (ปรับปรุง 11/11/56)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และ อุปกรณ์อื่นๆ (ปรับปรุง 11/11/56)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (ปรับปรุง 11/11/56)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ (ปรับปรุง 11/11/56)

 

 

 

 

 

<<<>>>>

ภาพข่าว
ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 8 กันยายน 2557 สำนักผังเมืองประชุมเตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านมรดกวัฒนธรรม
(ปรับปรุง 16/09/57)
ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักผังเมืองประชุมนำร่องออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรัชดาภิเษก
(ปรับปรุง 9/09/57)
ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ
(ปรับปรุง 15/08/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร
(ปรับปรุง 13/08/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมร่วมกับบางจากปิโตเลียม
(ปรับปรุง 8/08/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนข.
(ปรับปรุง31/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมความคิดเรื่องการจัดรูปที่ดิน
(ปรับปรุง28/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
(ปรับปรุง23/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักผังเมืองชี้แจงงบประมาณ 2558
(ปรับปรุง23/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ไจก้า
(ปรับปรุง18/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนารักษามรดกวัฒนธรรมของ กทม.
(ปรับปรุง10/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ปรับปรุง08/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะดูงานจากบังคลาเทศ
(ปรับปรุง07/07/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะดูงานจากบังคลาเทศ
(ปรับปรุง20/06/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 สำนักผังเมืองตรวจสอบความแข็งแรงโบราณสถาน
(ปรับปรุง1/06/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะดูงานจากกระทรวงการบริหารสาธารณะ ประเทศบังคลาเทศ
(ปรับปรุง30/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงและคณะ
(ปรับปรุง30/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3)
(ปรับปรุง29/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สำนักผังเมืองจัดประชุมการประสานการใช้เพื่อที่ร่วมกัน ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(ปรับปรุง29/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สำนักผังเมืองจัดฝึกอบรมข้าราชการในสังกัดเรื่องกลไกและมาตราการทางผังเมือง
(ปรับปรุง26/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง22/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลระโนด ดูงานด้านผังเมืองรวม
(ปรับปรุง22/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน นนทบุรี ดูงานด้านผังเมืองรวม
(ปรับปรุง01/05/57)
เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 4 เมษายน 2557 สำนักผังเมืองจัดประชุมสัมมนา การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บท ฯ จำนวน 2 บริเวณ
(ปรับปรุง10/04/57)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

(ปรับปรุง 12/06/2557)

(ปรับปรุง 15/08/2557)1

 

 

 


ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2


สถาบันพัฒนาเมือง
หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256