ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เว็บไซต์อื่น
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและรายงานการศึกษา
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สาระบทความ
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติตัวชี้วัด เขต - สผม.
การประมูลระบบ_e_Auction

You are the visitor No.
1,855,606
since 13th December 2001Untitled Document
ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายโครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมือง


ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ปี


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุหลังคาสำนักผังเมือง
1 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 "สำนักผังเมือง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day" ข่าวใหม่
(ปรับปรุง 13/08/58)
1 "สำนักผังเมืองเชิญร่วมกิจกรรม Green Rally in the Park "กรีนแรลลี่ ... เพื่อเมืองสีเขียว"
(ปรับปรุง 17/07/58)
1 "ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ สังกัดสำนักผังเมือง (ครั้งที่ 1/2558)
(ปรับปรุง 7/07/58)
1 "ประชาสัมพันธ์ร่าง โครงการ ประมูจ้างเหมาซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" (ครั้งที่ 1)
(ปรับปรุง 16/06/58)
1 "นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เข้ารับรางวัล CPIJ Ishikawa Award
จากสภาบันการผังเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่น (CPIJ)"
(ปรับปรุง 25/05/58)
1 "ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2558 "ตำแหน่ง นักผังเมืองปฎิบัติการ"
(ปรับปรุง 22/05/58)
1 "สำนักผังเมือง ดำเนินกิจกรรมบริการประชาชนเชิงรุก เดินสาย Road Show One Stop Service
(ปรับปรุง 23/04/58)
1 "สำนักผังเมือง ได้ร่วมการสนทนาระดับนานาชาติ เรื่อง การเชื่อมโยงชุมชนเมือง (An International Dialogue on Urban Nexus)"
(ปรับปรุง 23/03/58)
1 "ประชาสัมพันธ์ร่าง TOR โครงการประมูลจ้างเหมางานทาสีป้อมพระสุเมรุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
(ปรับปรุง 2/03/58)
1 "สำนักผังเมืองร่วมจัดกิจกรรม กทม. ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมคืนความงดงามอาคารเก่าแก่ย่านเสาชิงช้า"
(ปรับปรุง 17/02/58)
1 "สำนักผังเมืองรับสมัคร นักผังเมือง 2 ตำแหน่ง"
(ปรับปรุง 11/02/58)
1 "สำนักผังเมืองเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ"
(ปรับปรุง 7/01/58)
1 "สำนักผังเมืองจัดทำสารคดีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 21/12/57)
1 "สำนักผังเมืองจัดทำจุด ONE STOP SERVICE"
(ปรับปรุง 21/12/57)
1 "สผม. จัดประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจัดรูปที่ดิน"
(ปรับปรุง 21/11/57)
1 "สำนักผังเมืองออกอากาศโครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ"
(ปรับปรุง 13/11/57)
1 "สำนักผังเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำของแผ่นดิน"
(ปรับปรุง 24/10/57)
1 "JICA ประสานนำการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ไปเผยแพร่เป็นภาษาดารี "
(ปรับปรุง 24/10/57)
1

"สำนักผังเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการดำเนิการของโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปันระดับสะพานในกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 6/10/57)

1 "สำนักผังเมืองเตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านมรดกวัฒนธรรม"
(ปรับปรุง 16/09/57)
1 "สำนักผังเมืองดูงานบริษัทบางจาก ."
(ปรับปรุง 2/09/57)
1 "สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมวันแม่."
(ปรับปรุง 15/08/57)
1 "JICA นำผู้อบรมหลักสูตรการจัดรูปที่ดินฯ จาก 8 ประเทศ เข้าดูงานจัดรูปที่ดิน กทม."
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 1/07/57)
1 รับฟรีกฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 2556 ที่สำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 สำนักผังเมืองยินดีให้ความรู้และต้อนรับผู้สนใจศึกษาดูงานผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 26/05/57)
1 สำนักผังเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการสำรวจวางผังเมือง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา
(ปรับปรุง 8/04/57)
1 สมาคมการผังเมืองไทย เชิญร่วมประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2/2557 เรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว 18-20 มิถุนายน 2557 ณ.ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ปรับปรุง 20/03/57)
1 สำนักเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย
(ปรับปรุง 13/03/57)
1 สภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 รายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนน ตามแนวผังเมือง ช. 2 จากถนนเกษตรนวมินทร์ ถึง ถนนสุขุมวิท 103
(ปรับปรุง 2/01/57)
   
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารประเภทป้ายฯ ใช้บังคับ 24 มีนาคม 2549

1

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหลวงแพ่ง
ทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง   ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ ริมถนนสายเชื่อมระหว่าง ถนนสาธุประดิษฐ์ กับถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฟาก มีผลใช้บังคับวันที่ 15 ก.ค.2548


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง (ค้าปลีกค้าส่ง)   ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2548
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2547
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ
ประกาศสอบ/ประกวดราคา

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 85 รายการ (ปรับปรุง 30/มิ.ย./58)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 52 รายการ (ปรับปรุง 17/มิ.ย./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ (ครั้งที่ 3) (ปรับปรุง 23/เม.ย./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 1/2558 (ปรับปรุง 18/ก.พ./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ (ครั้งที่ 2) (ปรับปรุง 10/ก.พ./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ติดต่อขอดูรายละเอียด 2-4 ก.พ. 58 กำหนดลงทะเบียนสู้ราคา 10 ก.พ. 2558 (ปรับปรุง29/ม.ค./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ (ครั้งที่ 2) กำหนดสู้ราคา 17 ต.ค. 2557 (ปรับปรุง1/ต.ค./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ กำหนดสู้ราคา 4 ก.ย. 2557 (ปรับปรุง20/08/57)

 

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุหลังคา อาคาร ๑ และอาคาร ๒ สำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 18/ส.ค./58
)

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุง 13/ก.ค./58
)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชา
สัมพันธ์การจัดรูปที่ดิน

(ปรับปรุง 11/มิ.ย./58
)

รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)ค่าจ้างเหมาทาสีป้อมพระสุเมร และราคากลาง
(ปรับปรุง 27/พ.ค./58
)

รายละเอียดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านผังเมือง
(ปรับปรุง 14/พ.ค./58
)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านผังเมือง
(ปรับปรุง 14/พ.ค./58
)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจวางผังออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงานผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ปรับปรุง 27/เม.ย./58
)

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 รายการ
(ปรับปรุง 16/เม.ย./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ประกอบการประชุมประเมินผลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
(ปรับปรุง 23/มี.ค./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ
(ปรับปรุง 10/ก.พ./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(ปรับปรุง 9/ก.พ./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้าง พิมพ์หนังสือรายงานประจำปีสำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 5/ก.พ./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้าง จัดทำระบบพร้อมอุปกรณ์ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ ผ่านระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 14/ม.ค./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แผนที่แสดง อาคารกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
(ปรับปรุง 25/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(ปรับปรุง 24/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจวางผัง ออกแบบรายละเอียดประเมินราคาสำหรับงานผังเมือง ปีงบประมาณ 2558
(ปรับปรุง 18/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
(ปรับปรุง 1/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสถานีปฏิบัติงาน จำนวน 8 เครื่อง (ตามรายละเอียดฯแนบท้ายประกาศ)
(ปรับปรุง 26/11/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดประกาศงานสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(ปรับปรุง 12/พ.ย./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมและบูรณะโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (รายการงานซ่อมซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ และป้อมป้องปัจจามิตร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุง 10/พ.ย./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม
ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่าย
ของสำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ(ปรับปรุง 3/09/57)

<<<>>>>

ภาพข่าว

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

สำนักผังเมืองประชุมข้าราชการลูกจ้าง

(ปรับปรุงวันที่ 28 /ส.ค./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมสุขภาพกายสุขภาพใจในสำนักผังเมือง

(ปรับปรุงวันที่ 28 /ส.ค./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 21 /ส.ค./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 16 สิงหาคม 2558

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรม Bike for mom

(ปรับปรุงวันที่ 20 /ส.ค./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

(ปรับปรุงวันที่ 13 /ส.ค./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 3 สิงหาคม 2558

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากประเทศสิงคโปร์

(ปรับปรุงวันที่ 4 /ส.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมสุขภาพกาย สุขภาพใจ

(ปรับปรุงวันที่ 29 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

สผม. ร่วมกับ UddC นำเสนอ "กรุงเทพฯ 250: อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน

(ปรับปรุงวันที่ 29 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

สำนักผังเมืองให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง (One Stop Sercive Center)นอกสถานที่

(ปรับปรุงวันที่ 29 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

สผม.เปิดบ้านต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักผังเมือง

(ปรับปรุงวันที่ 27 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานในประเด็นบทบาทและ

แนวคิดทางผังเมืองกับการแก้ไขปัญหาเมือง

(ปรับปรุงวันที่ 14 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

สำนักผังเมืองให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง(One Stop Sercive Center)นอกสถานที่

(ปรับปรุงวันที่ 10 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักผังเมืองระดมกลุ่มประกอบการพาณิชยกรรม ค้าปลีก-ค้าส่ง ร่วมประเมินผลผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุงวันที่ 10 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักผังเมืองต้อนรับคณะ JICA (Japan Internation Cooperation Agency) เข้าศึกษาดูงาน "โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่"

(ปรับปรุงวันที่ 8 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สำนักผังเมืองระดมกลุ่มหน่วยงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค ร่วมประเมินผลผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุงวันที่ 3 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สำนักผังเมือง ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง (One Stop Sercive Center)นอกสถานที่

(ปรับปรุงวันที่ 3 /ก.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักผังเมืองจัดประชุมภาคียุทธศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ (ระดับผู้บริหาร) เพื่อการพัฒนา
ผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า กะดีจีน-คลองสาน ครั้งที่ 4

(ปรับปรุงวันที่ 1 /ก.ค./58)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สำนักผังเมืองประชุมเชิงปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 250 ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า กะดีจีน - คลองสาน

(ปรับปรุงวันที่ 23 /มิ.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมประเมินผลผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุงวันที่ 19 /มิ.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรม BMA Sport Day

(ปรับปรุงวันที่ 19 /มิ.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม สุขกาย สุขใจ

(ปรับปรุงวันที่ 19 /มิ.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมประเมินผลผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 16 /มิ.ย./58)

 

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม คลังสินค้า โลจิสติกส์ ประเมินผลผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุงวันที่ 29 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม สุขภาพกาย สุขภาพใจ

(ปรับปรุงวันที่ 28 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานเปิดการจัดประชุมภาคีเครือข่ายพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ (ฝั่งตะวันออก) ครั้งที่ 2/2558

(ปรับปรุงวันที่ 28 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

พฤษภาคม 2558 นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เข้ารับรางวัล CPIJ Ishikawa Award
จากสภาบันการผังเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่น (CPIJ)

(ปรับปรุงวันที่ 26 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนา ระดมกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมประเมินผลผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุงวันที่ 22 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรม BMA SPORT DAY

(ปรับปรุงวันที่ 22 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมความคิดจัดรูปที่ดิน กทม. ครั้งที่ 2

(ปรับปรุงวันที่ 18 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาระดมผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเมินผลผังเมืองรวม กทม.

(ปรับปรุงวันที่ 18 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม กรุงเทพฯ 250 ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า กะดีจีน – คลองสาน

(ปรับปรุงวันที่ 18 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กทม.

(ปรับปรุงวันที่ 11 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาประเมินผลผังเมืองรวมกรุงเทพร่วมกับจังหวัดปริมณฑล ครั้งที่ 2

(ปรับปรุงวันที่ 18 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนา "แม่น้ำเจ้าพระยา...คุณค่าสู่การส่งเสริมให้เป็นมรดกของชาติ"ครั้งที่ 1

(ปรับปรุงวันที่ 8 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองระดมความคิดเห็นจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1

(ปรับปรุงวันที่ 11 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่การทางพิเศษ

(ปรับปรุงวันที่ 8 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก

(ปรับปรุงวันที่ 7 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(ปรับปรุงวันที่ 28/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สำนักการคลังประสานความร่วมมือกับสำนักผังเมือง เพื่อจัดทำแผนที่สำหรับงานสำรวจวางแผนจัดเก็บรายได้

(ปรับปรุงวันที่ 7 /พ.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองจัดสัมมนาประเมินผลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล

(ปรับปรุงวันที่ 28/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองเดินสายประชาสัมพันธ์ "ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง"

(ปรับปรุงวันที่ 24/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองจัดประชุมทำผังแม่บทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูนำร่อง

(ปรับปรุงวันที่ 24/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 เมษายน 2558 คณะผู้บริหารสำนักผังเมืองร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 16/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

(ปรับปรุงวันที่ 22/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 8 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มเขต ครั้งที่ 2

(ปรับปรุงวันที่ 9/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม สุขกาย สุขใจ

(ปรับปรุงวันที่ 16/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

(ปรับปรุงวันที่ 7/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักผังเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับกลุ่มเขต ครั้งที่ 1

(ปรับปรุงวันที่ 9/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 สำนักผังเมือง จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การให้แก่คณะข้าราชการ และบุคลากร

(ปรับปรุงวันที่ 30/มี.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 2เม.ย. 2558 สำนักผังเมืองประชุมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย

(ปรับปรุงวันที่ 7/เม.ย./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดการบรรยายการมองอนาคตกับการวางผังเมืองให้แก่คณะผู้บริหารระดับฝ่าย

(ปรับปรุงวันที่ 30/มี.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2558 ข้าราชการสำนักผังเมืองนำพานพุ่มดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(ปรับปรุงวันที่ 30/มี.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (Sport Day)

(ปรับปรุงวันที่ 13/มี.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 16 มีนาคม 2558 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการอบรมจากสถาบัน นิด้า

(ปรับปรุงวันที่ 23/มี.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักผังเมืองผนึกกำลังทุกภาคส่วน

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 17/ก.พ../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 มีนาคม 2558 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานครสูง ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ

(ปรับปรุงวันที่ 12/มี.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักผังเมืองร่วมประชุม

ปรับภูมิทัศน์รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 16/ม.ค../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักผังเมืองดำเนินการอบรม

ความรู้เบื้องต้นด้านผังเมือง และความรู้ในการปฏิบัติราชการ

(ปรับปรุงวันที่ 22/ม.ค../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 ธ.ค. 57 สำนักผังเมืองทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
(ปรับปรุง 30/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

(ปรับปรุง 14/ม.ค../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 ธ.ค. 57 สำนักงบประมาณ กทม. ร่วมประชุมกับ สำนักผังเมือง ติดตามงบประมาณ และเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน
(ปรับปรุง 19/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 ธ.ค. 57 สำนักผังเมือง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บังคลาเทศ
(ปรับปรุง 30/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมตักบาตรวันสถาปนากรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 16/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 ธ.ค. 57
สำนักผังเมือง จัดสัมมนา "แม่น้ำเจ้าพระยา....สายน้ำของแผ่นดิน โดย
นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คน
กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 17/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 5 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลาว่าการ กทม.

(ปรับปรุง 4/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธ.ค. 57
สำนักผังเมือง ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ “ก้าวสู่ปีที่ 43 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”

(ปรับปรุง 16/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 1 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ นำพานพุ่มดอกไม้ถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(ปรับปรุง 1/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 3 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น (ดินแดง)

(ปรับปรุง 4/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 พ.ย. 57 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุม
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

(ปรับปรุง 17/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 24 พ.ย. 57
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นายวันชัย ถนอมศักดิ์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผังเมือง

(ปรับปรุง 26/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักผังเมือง

(ปรับปรุง 14/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27ต.ค. 57 โยธาธิการและผังเมืองนนทบุรี และ อบจ.นนทบุรี ศึกษาดูงานผังเมือง กทม. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผังเมือง

(ปรับปรุง 4/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 สำนักผังเมืองร่วมลงนาม
ความร่วมมือการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปั้นประดับสะพาน
ในกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 16/ต.ค./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ร่วมแสดงความยินดกับ นายสัญญา ชีนิมิตร ในโอกาสที่รับตำแหน่ง
ปลัดกรุงเทพมหานครคนใหม่

(ปรับปรุง 16/ต.ค./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 25 กันยายน 2557 สำนักผังเมืองจัดงานเกษียณ ปี 57

(ปรับปรุง 1/ต.ค./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 สำนักผังเมืองรับการตรวจตัวชี้วัด ปี 57

(ปรับปรุง 9/ต.ค./57)

 


 


 

(ปรับปรุง 12/08/2557)

(ปรับปรุง 18/พ.ย./2557)1

 

 

 


ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)