ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนที่กรุงเทพมหานคร
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
โครงสร้างสำนักผังเมือง
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

You are the visitor No.
2,317,647
since 13th December 2001Untitled Document


 
ราชกิจจานุเบกษา
กรุงเทพมหานคร
ผังเมืองรวมรายเขต
คู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักผังเมือง
ฟังเพลงเรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2

<<ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> นายแสนยากร  อุ่นมีศรี  รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ  นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะฯ ** รายละเอียดข่าวคลิก ** >> นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม กทม.ร่วมใจลดฝุ่นละออง PM 2.5 ** รายละเอียดข่าวคลิก **

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา

สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรมสรรพากร


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ปี

  

หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 25 มกราคม 2562)