ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เว็บไซต์อื่น
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพร
โครงสร้างสำนักผังเมือง
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติตัวชี้วัด เขต - สผม.
การประมูลระบบ_e_Auction

You are the visitor No.
1,998,760
since 13th December 2001


 
 กฎกระทรวงผังเมืองรวม2549
 บัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง
 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 แผนผังแสดงที่โครงการคมนาคมและขนส่ง
 แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวง
 รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
 รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม2549
 

หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)