ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์ - ปรับปรุง - ฟื้นฟูเมือง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนที่กรุงเทพมหานคร
สถิติและผลงานหน่วยงาน
ร้องเรียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครสอบ
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ผลงานทางวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานของ สวพ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สวพ.

You are the visitor No.
2,491,124
since 13th December 2001


Untitled Document

 

 

 

แผนที่กรุงเทพมหานคร  มาตราส่วน 1 : 75,000 

แผนที่ 50 เขต ขนาด เอ 1 District Map A

 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 20 เมษายน 2563)

      Website ใหม่