วิธีตรวจผัง
1. เลือกพื้นที่ที่ต้องการในผังแล้วคลิ๊กพื้นที่นั้น
2. เปรียบเทียบสีในพื้นที่ที่ต้องการกับเครื่องหมายทางด้านขวา
3. คลิ๊กหัวข้อตามสีที่เลือกเพื่อดูข้อมูล