รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
   ประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์    คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์    คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
                     
   

 

 
 
ปรับปรุงวันที่ 16 มีนาคม 2563