ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
   ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักผังเมืองชำนาญการ รายนางสาวชัญญาภรณ์ ลาดเสนา    คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ รายนางสาวนิพัทธนา ปกิรณะ     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
   ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ รายนายเนติพงษ์ โควหกุล     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด