ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

สำนักผังเมืองต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ China Land Surveying and Planning Institute

(ปรับปรุง 21/ธ.ค./61)


 
       

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

สำผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

(ปรับปรุง 7/มิ.ย./61)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่30 มกราคม 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากบังคลาเทศ

(ปรับปรุง 13/ก.พ./61)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 มกราคม 2561

สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรั คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย์

(ปรับปรุง13/ก.พ./61)

   

 

 
       
 
ปรับปรุงวันที่ 14 มิถุนายน 2561............