สผม.ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์สาธิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์  
   

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ข้าราชการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์สาธิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์

 
    ณ บริเวณลานหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
       
   
 
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 28 กันยายน 2560............