สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนฯ โครงการของกรุงเทพมหานคร 15 โครงการ
-1- โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเพิ่มสิน
-3- โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสาย ซอยรามอินทรา 39 และสุขาภิบาล 5
-4- โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองลำหม้อแตก
-5-โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนทร์
-6- โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน
-7- โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชัน
-8- โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 1
-9- โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 2
-10- โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพระราม 2 ซอย 28 เชื่อมกับถนนจอมทอง
-11- โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 53 ซอยลาดพร้าว 106 และซอยลาดพร้าว 110
-12- โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 24 ซอยรามคำแหง 12
-13- โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนหนองใหญ่-ถนนกัลปพฤกษ์
-14- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายเทียมร่วมมิตร
-15- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจตุโชติ-ถนนพระยาสุเรนทร์

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 18 เมษายน 2560)