สผม.เข้าร่วมปรับภูมิทัศน์ฯ รื้อถอน Combine unit จุดที่ 1  
   

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักผังเมือง ร่วมกับสำนักการโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

 
    และสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารบริการโทรศัพท์สาธารณะ (Combine unit) จุดแรก ณ บริเวณแยกปทุมวัน โดยมีนายจรูญ มีธนาถาวร
 
    รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าควบคุมดูแลการดำเนินงานในครั้งนี้ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบบนทางเท้าริม  
    ถนนพระรามที่ 1 ถนนราชดำริ และถนนเพลินจิต  
       
   
 
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 28 กันยายน 2560............