สำนักผังเมืองให้การต้อนรับรองผู้ว่าฯ กทม.

 
   

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นางประภาพรรณ จันทร์นวล นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ให้การต้อนรับ

 
    นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงานและมอบนโยบายแนวทางการในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น 4  
       
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............