สผม.จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ

 
   

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา และนางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักผังเมือง

 
    ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ทั่วบริเวณรอบอาคารสำนักผังเมือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ-
 
    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
       
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............