สำนักผังเมืองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร

 
    ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
   
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐โดยมี นางประภาพรรณ จันทร์นวล
 
    รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำข้าราชการ และบุคลากรสำนักผังเมืองร่วมพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 11 สิงหาคม 2560............