สำนักผังเมืองประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 
   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือ การใช้พื้นที่

 
    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางประภาพรรณ จันทร์นวล และนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหาร  
   
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม  สำนักผังเมือง ชั้น 4
 
       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 11 สิงหาคม 2560............