สำนักผังเมืองให้การต้อนรับและสัมภาษณ์ The Korea Economic Magazine

 
   

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมด้วยทีมงานจากกองวางผังพัฒนาเมือง

 
    กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และกองควบคุมทางผังเมือง ให้การต้อนรับ Mr.Cha Wan Yong และ Ms.Kim Min Jeong จาก The Korea Economic  
   
Magazine เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านเศรษฐกิจชั้นนำ ของประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อ
 
    “Finding a Way to Solve the Gentrification Problems of Global Cities และ Conservation of Rattanakosin Island”  
   
โดยการ ประสานงานจาก สำนักงานพาณิชย์เกาหลี ประจำกรุงเทพฯ (KOTRA Bangkok) ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น ๓
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 11 สิงหาคม 2560............