สำนักผังเมืองบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

 
   

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคคลากรสำนักผังเมือง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
    พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักผังเมือง ทั้งด้านถนนมิตร-ไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา  
    12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
       
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............