ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร

 
   

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ

 
    และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมพัฒนาป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬพร้อมปราการ ด้วยการทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง เก็บกวาดขยะ มูลฝอย เศษวัสดุ  
    และทาสีป้อมฯ ตลอดจนกำแพงชั่วคราว เพื่อรักษาโบราณสถานที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ให้อยู่คู่ชาติต่อไป โดยมี นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง  
   
นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (หัวหน้าคณะทำงาน) นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล ณ บริเวณลานภายในป้อมมหากาฬ
 
   
เขตพระนคร เวลา 9.00 นาฬิกา.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............