สำนักผังเมืองให้การต้อนรับรองผู้ว่าฯ กทม.ในกิจกรรมพัฒนาป้อมมหากาฬ
 
   

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬพร้อมปราการ

 
    และร่วมกิจกรรมพัฒนา (ทาสี) กับผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักผังเมือง ร่วมกับ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางประภาพรรณ จันทร์นวล  
    นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของกิจกรรม  
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............