สำนักผังเมืองรับรางวัล TUDA Urban Place Award 2017

 
   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เข้ารับรางวัล TUDA Urban Place Award 2017 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

 
    เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานเปิดงาน และเป็นประธานในการมอบรางวัล รางวัลสำหรับโครงการพัฒนาเมืองที่สามารถดำเนินการได้ดี เป็นตัวอย่าง และแนวทาง  
    แก่พื้นที่เมืองอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เป็น ๑ ใน ๖ โครงการทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ในพิธีเปิดงานประจำปีของสมาคมฯ “TUDA 2017”  
   
14.30 น. ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน.... งานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการประจำปี “TUDA 2017” ภายใต้หัวข้อ“สืบสานพระราชปณิธาน
 
   
กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ระหว่างวันที่ 22–28 สิงหาคม 2560 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............