รองผู้วเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานเปิดงาน "TUDA 2017"

 
   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานเปิดงาน“TUDA 2017” เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของสำนักนักผังเมือง

 
   

โดยมี นางประภาพรรณ จันทร์นวล นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหาร คณะทำงาน ให้การต้อนรับและนำชม เวลา 14.30 น. ณ ลานแฟชั่นฮอลล์

 
    ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1กันยายน 2560............