สำนักผังเมืองร่วมจัดงาน“TUDA 2017”

 
   

เมื่อวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2560 นางประภาพรรณ จันทร์นวล นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร นำผู้บริหาร

 
    ข้าราชการและบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานกับสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ในแนวคิดสืบสานพระปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนา-เมืองด้วยระบบ  
    รางให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสวรรค์ เมืองที่น่าอยู่ “TUDA 2017” ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2560 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีกิจกรรม  
   
เช่น ผังเมืองรวมและการพัฒนาเมือง ผ่านการตรวจสอบที่ดินออนไลน์ Bangkok city plan on smart phone คลินิคผังเมืองรวม การจัดรูปที่ดิน และเนรมิตเมือง
 
   
ด้วยมือน้อยๆ จิ๋วสร้างเมือง
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............