สำนักผังเมืองจัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารร่วมประชุมกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สถานีตำรวจ

 
นครบาลชนะสงคราม และผู้บริหารเขตพระนคร เพื่อการจัดกิจกรรม “แต้มสี กรุงเทพฯ” บริเวณถนนข้าวสาร เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ  
สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และวิถีพอเพียง ภายใต้นโยบาย NOW ทำจริงเห็นผลจริงของพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
 
กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5  สำนักงานเขตพระนคร  
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561...