สำนักผังเมืองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 
และพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า บริเวณเสาชิงช้า เขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารสำนักผังเมืองเข้าร่วมในพิธีฯ  
โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์พรมพงศ์ พฤฒาจาริย์ เป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้เสาชิงช้า มีความสง่างาม  
ยับยั้งการชำรุดเสื่อมสภาพคงไว้ซึ่งคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติต่อไป  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 19 ธันวาคม 2560...