สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 
ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนคลองเตย โดยเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองได้จัดเกมส์เพื่อมอบความรู้ให้กับเด็ก พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักผังเมืองต้องการมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  
 
 
     
     
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 22 มกราคม 2561...