สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ร่วมกันบริจาค

 
เงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร  
พร้อมเดินทางไปมอบเงินบริจาค ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
 
   
ปรับปรุงวันที่ 19 ธันวาคม 2560...