สำนักผังเมืองดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ครั้งที่ 1  
   

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายมานะ วิมุตติไชย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง เป็นประธานในการดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติในพิธีถวาย

 
    ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เสมือนจริง) ครั้งที่ 1 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักผังเมือง
 
    พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักผังเมือง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 24 ตุลาคม 2560............