สำนักผังเมืองลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานพระราชพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
   

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ร่วมกับทีมงานจากสำนักงานเขตดุสิต

 
    นำโดยนายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่บริเวณวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์
 
    งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 24 ตุลาคม 2560............