สำนักผังเมืองและทีมงานจิตอาสาร่วมทำความสะอาดสถานที่จัดงานพระราชพิธีฯ  
   

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร นำทีมโดยคณะเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและทีมจิตอาสาประจำวัดน้อยนพคุณ ร่วมกันลงมือทำความสะอาด

 
    บริเวณโดยรอบของวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 
    มหาภูมิพลอดุลยเดช  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 24 ตุลาคม 2560............