สำนักผังเมืองจัดประชุมทีมจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ  
   

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ได้จัดประชุมทีมงานจิตอาสาทั้ง 8 ด้าน

 
    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดน้อยนพคุณ เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
 
    พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานที่ในการจัดประชุม ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต  
       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 24ตุลาคม 2560............