โครงการ “แต้มสี กรุงเทพฯ”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “แต้มสี กรุงเทพฯ”

 
และแผนพัฒนาทางเท้าและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมกับทีมงานสำนักผังเมือง นำโดยนายแสนยากร อุ่นมีศรี  
รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ดังกล่าว สถานที่บริเวณถนนบำรุงเมือง แยกบริพัตรจนถึงแยกแม้นศรี  
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561...