สำนักผังเมืองเปิดตัวกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ”พร้อมนำคณะผู้บริหาร

 
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่บริหารจาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร  
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ” พร้อมร่วมกันทาสีอาคารแฟลตตำรวจสถานีตำรวจชนะสงคราม โดยนายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง
 
ได้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมโครงการฯ นี้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่บริเวณ  
ดังกล่าว ให้สวยงามและกลับมามีชีวิตชีวาอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด ที่มอบสีจำนวน 150 ถัง เพื่อใช้ในกิจกรรมฯ  
ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ เพื่อต้องการฟื้นฟูภูมิทัศน์และสภาพของพื้นที่หรือย่านที่มีคุณค่าให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และคงควา์ม
เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงมรดก และศิลปวัฒนธรรม สถานที่บริเวณสถานีตำรวจชนะสงครามถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561...