สำนักผังเมืองซักซ้อมการปฏิบัติในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ครั้งที่ 2  
   

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ 8 ด้าน ในการดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติในพิธี

 
    ถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เสมือนจริง) ครั้งที่ ๒ โดยมี นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง
 
    รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วย นางณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม พร้อมผู้บริหาร คณะครู ,  
    ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และคณะอนุศาสนาจารย์ กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 (พัน.ร.มทบ.11) ณ วัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต  
       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
       
   
ปรับปรุงวันที่ 24ตุลาคม 2560............