สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ ฝั่งกลุ่มกรุงธนใต้  

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ของสำนักงาน

 
เขตกลุ่มกรุงธนใต้ โดยมี นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักนักผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรม
้ ในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์พื้นที่หรือย่านสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้กลับมาสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงความ เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
ณ ลานกีฬาฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 28 มีนาคม 2561...