สำนักผังเมืองจัดจัดเตรียมสถานที่พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์ฯ  
   

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. นำเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

 
    ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 (พัน.ร.มทบ.11) จิตอาสาทุกประเภทงาน และคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
 
    วัดน้อยนพคุณ ร่วมจัดสถานที่ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ๒๖ ต. ค. นี้ ณ วัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต  
       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 24ตุลาคม 2560............