สำนักผังเมืองร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักผังเมือง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี  
ีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กทม.2  
   
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561...