สำนักผังเมืองจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีฯ  
   

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายถิ่น หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารสำนักผังเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา

 
    คณะอาจารย์ ข้าราชการและกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 (พัน.ร.มทบ.11) ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต เวลา 09.00 น.  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
   
 
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
ปรับปรุงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560............