สำนักผังเมืองจัดพิธีตั้ง(ย้าย)ศาลพระภูมิเจ้าที่  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์

 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานในพิธี (ย้าย) ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักผังเมือง โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรสำนักผังเมืองร่วมพิธี  
ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 2 มีนาคม 2561...