เปิดกิจกรรมโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ ฝั่งกลุ่มกรุงธนเหนือ  

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ”

 
ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ บริเวณถนนประชาธิปก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสานต่อโครงการ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “Now Moving Forward” เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์พื้นที่หรือย่านสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้กลับมาสวยงาม
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
ี่
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 3 เมษาย 2561...