สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ เลขานุการสำนักผังเมือง นำคณะวิทยากร

 
บรรยายภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสหน่วยงานราชการท้องถิ่นจากประเทศบังคลาเทศ
 
จำนวน 10 คน เพื่อเยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ลักษณะผังเมืองของ กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวง) และหลักการในการวางผังเมือง”
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น 4
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 31 มกราคม 2561...