สำนักผังเมืองรับมอบดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
   

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักผังเมืองได้รับมอบ ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในการดำเนินงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2560............