สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายถิ่น หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกองสำรวจและแผนที่ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

 
พระสงฆ์ 146 รูป เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 19 ธันวาคม 2560...