สำนักผังเมืองร่วมพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง เข้าร่วมพิธีบวงสรวง

 
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)  
โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว  
   
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 19 ธันวาคม 2560...