สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักผังเมือง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560  
โดยสำนักผังเมืองได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น บริเวณรอบอาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 7 ธันวาคม 2560...