สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

 
และสาระสังสรรค์ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ และนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมการเดินพาเหรด การแข่งขันกีฬาฮาเฮ การประกวดเต้นประกอบเพลง  
และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 19 ธันวาคม 2560...