** สวพ.เร่งติดตามงานปรับปรุงทาสี **

 

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามงานดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมและทาสี
บริเวณสะพานและโบราณสถานต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเส้นทางเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่อเร่งให้การเนินการให้ เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคมนี้ (เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>