สวพ.ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  
นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๙ อาคารธานีนพรัตน์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

 

 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>