** ชาว กทม. ร่วมใจไปเลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 **

 

4 มี.ค. 62 สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ชาว กทม. ร่วมใจไปเลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 “  โดยมี   นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิญาณตนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครและปล่อยแถวขบวนรณรงค์
เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กว่า 1,200 คน ร่วมปฏิญาณตนและร่วมกิจกรรม
รณรงค์เลือกตั้ง ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>