** ประชุมคัดเลือกโครงการฯ กิจกรรม**

 

นายสมชาย เดชากรณ์  ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประธานการประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2562.

<<< กลับหน้าข่าว >>>