สำนักผังเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายถิ่น หงส์ทอง ผู้อำนวยการกองสำรวจและแผนที่ นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมหาราชบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  
ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร  
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 11 ธันวาคม 2561...