สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถิ่น หงส์ทอง ผู้อำนวยการกองสำรวจและแผนที่ นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมืองเข้าร่วมกิจกรรม

 
จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริในเส้นทาง Bikeunairak 2018 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 11 ธันวาคม 2561...